I Congrés Internacional Teaching with Comics.

Còmics, lectura i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Universitat de València, 19, 20 i 21 d'octubre de 2022

ENVIAMENT DE TREBALLS: TANCAT


El I Congrés Internacional Teaching with Comics té el plaer de convidar a la comunitat acadèmica a participar en la seua celebració, que tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 d'octubre de 2022 a la Universitat de València.

El Congrés pretén generar un espai científic de presentació, discussió i intercanvi de recerques, projectes i experiències en el qual participen especialistes, investigadors i docents interessats en la utilització del còmic en els diferents nivells educatius i matèries, i de bibliotecaris, mediadors i gestors relacionats amb l'educació amb l'objectiu de generar sinergies.

En la seua primera edició el Congrés s'articula entorn de dos nuclis centrals, la lectura i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per l'ONU en 2015, entre els quals s'inclouen entre altres, l'educació de qualitat, la reducció de les desigualtats, la cura del medi ambient, la igualtat de gènere, la fi de la pobresa, les ciutats i comunitats sostenibles, el consum responsable o l'accés universal a la justícia i la pau. Aquests nuclis funcionen com a eix central del Congrés, no obstant això, s'admeten enfocaments procedents de diferents disciplines i nivells.

Les línies temàtiques preferents per a aquest congrés són les següents:

1. Còmic i educació formal en els diferents nivells: Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.
2. El còmic com a eina d'aprenentatge en les diferents àrees i matèries curriculars.
3. El còmic en l'educació superior.
4. El còmic en el desenvolupament de competències.
5. Còmic i lectura.
6. El còmic en espais d'intervenció socioeducativa.
7. Còmic i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
8. El còmic com a objecte d'estudi acadèmic.
9. Còmic i biblioteca.
10. Ensenyament de l'ecologia, clima i medi ambient a través del còmic.
11. El còmic i educació de qualitat: igualtat, identitat i diversitat.
12. El còmic social a l'aula: testimoniatge, denúncia i educació per a la pau.

Pautes per a l'enviament de propostes

L'enviament de les propostes es realitzarà a través del formulari que trobarà a continuació. Es podrà optar per dues modalitats de participació: comunicació o pòster. Les comunicacions podran defensar-se de manera presencial o virtual i s'admetrà un màxim de dues comunicacions per autor, amb independència de les línies temàtiques seleccionades. En el cas de propostes amb més d'un autor, tots hauran d'inscriure's en el congrés.

També podran presentar-se simposis en els quals participen investigadors amb interessos afins entorn dels eixos temàtics del congrés. El simposi comptarà amb un responsable que actuarà com a coordinador i presentarà el seu treball i un mínim de tres comunicacions i un màxim de cinc. El responsable presentarà la proposta íntegra de Simposi (tema i relació de comunicacions i investigadors) per a la seua avaluació i es coordinarà amb l'organització del congrés.

La convocatòria per a l'enviament de propostes estarà oberta fins al dia 6 de maig de 2022. Amb independència de l'opció de participació seleccionada, totes les propostes presentades contindran els següents elements:

  1. Nom i cognoms dels autors
  2. Adscripció institucional
  3. Títol
  4. Breu resum (màxim 300 paraules)
  5. Paraules clau (màxim 5)
  6. Referències bibliogràfiques (màxim 5)

Les propostes rebudes s'avaluaran per experts en la matèria mitjançant el sistema de parells cecs i es comunicarà la decisió motivada a l'autor de correspondència en el termini aproximat d'un mes des de la data límit establerta. S'acceptaran comunicacions, pòsters i simposis en espanyol, català i anglès.

Publicació de les comunicacions

El Comité organitzador té prevista la publicació, prèvia revisió externa, de les comunicacions que presentin plantejaments nous de recerques i innovacions en revistes indexades i editorials de prestigi.

Per a ampliació de la informació, pot enviar-nos un correu: teachingcomics@uv.es

Esperem poder comptar amb la seua participació.
Salutacions cordials,
El Comitè organitzador