QUOTES INSCRIPCIÓ

Preu

 Pagament  avançat

 FINS AL 22 DE SETEMBRE

 
 

 General

30,00 €

 

 Estudiants/federats /GEPACV/  COLEFCAFD

20,00 €

 Pagament  més tard 

 DESPRÉS DEL 22 DE SETEMBRE

 
 

 General

55,00 €

 

 Estudiants/federats /GEPACV/  COLEFCAFD

30,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els docents en actiu de la Comunitat Valenciana, han de fer la inscripció a través del següent enllaç del Servei de Formació del Professorat:

INSCRIPCIÓ CONGRÉS PILOTA DOCENTS EF GVA 

La inscripció és totalment gratuïta i els participants tindran el corresponent certificat d'assistència.

Organitza, colabora