DESCARGAR PROGRAMA    

INSTRUCCIONES  

 

 

 

NORMES DE PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS
 

A. COMUNICACIONS PRESENCIALS
- El presentador de la sessió introduirà als participants en l'ordre establert en el programa. Es prega puntualitat per al correcte desenvolupament de la sessió.
- El temps de presentació serà de 10 minuts. El/la responsable de la sessió avisarà quan queden 2’ per a acabar el temps.
- Es prega respectar el temps assignat a les comunicacions.
- Al final de les intervencions, s'establirà un temps per a les preguntes i l'intercanvi d'opinions.
- Per a la seua presentació, la sala disposarà dels mitjans tècnics habituals, un ordenador PC connectat a un canó de vídeo.
- El responsable de la comunicació ha de garantir el correcte funcionament del dispositiu amb la qual el presente (pen, drive, etc.).
- Si ho desitgen, es pot enviar el format definitiu de presentació de la comunicació oral haurà de fer-se abans del dia de la comunicació XXXXX, en aquesta adreça mail: xxxx per a la seua correcta disposició en els mitjans tècnics. Una vegada enviada la comunicació, no es permetrà realitzar modificacions de cap mena, per qüestions organitzatives.

B. COMUNICACIONS NO PRESENCIALS
- Es realitzaran de manera sincrònica en l'horari i l'ordre establert en el programa. El coordinador de la sessió anirà presentant als participants.
- S'han de seguir les normes anteriors establides per a les comunicacions presencials.
- No s'admetran presentacions gravades.

C. PÒSTER
- S'exposaran a la sala i l'horari fixat en el programa
- Els comunicants aportaran el pòster que ha de complir amb les següents característiques:
I. Vertical: 1 m. d'alt per 0,7 m. d'ample.
II. Tipus d'arxiu: jpg o pdf
III. Resolució mínima: 150 polzades.

INSTRUCCIONS MODERADORS

Les persones que moderen les sessions han de complir les següents normes:
1. Assistir amb puntualitat a la sessió i comprovar que el dispositiu per a l'exposició de les comunicacions funcione.
2. Presentar a les persones que realitzen la comunicació.
3. Vetlar pel compliment de l'horari i els temps establerts.
4. Avisar quan falten dos minuts per a finalitzar cada intervenció.
5. Moderar el torn de preguntes i de debat posterior a les exposicions.
(Els certificats es faran arribar per correu als participants una vegada finalitze el congrés)