SESSIÓ JOVES INVESTIGADORS/ES

 

Amb l'objectiu de fomentar l'activitat investigadora de les i els  joves estadístics/es la XVII Conferència Espanyola i VII Trobada Iberoamericana de Biometria atorgarà un premi al millor treball realitzat per un/a jove investigador/a (veure requisits de jove investigador en les instruccions del Young Statistician Showcase). .

Els treballs seleccionats seran presentats com a comunicació oral en una sessió especial que servirà al comitè per seleccionar el/la guanyador/a
 

CRITERIS D'ELEGIBILITAT

A aquest premi poden optar aquells/es investigadors/es menors de 35 anys membres de la International Biometric Society mitjançant una de les cinc regions organitzadores (Argentina, Xilena, Amèrica Central i Carib, Equatorial i Espanyola) i que compleixin una de les condicions següents:

-     Estar inscrit en algun programa de pregrau, màster o doctorat

-     Que el temps transcorregut des de la lectura de la tesi al inici del congrés (19 de Juny de 2019) sigui inferior a 12 mesos*

*Aquest termini podrà ser modificat en cas d’al·legar baixa maternitat/paternitat o malaltia. En aquest cas el temps des de la lectura de la tesis fins al començament del congrés haurà de ser inferior a 12 mesos mes el temps de baixa acreditat. 

 

NORMES D'ENVIAMENT

Per poder optar al premi s'ha d'enviar un correu electrònic a anabel.forte@uv.es, amb l'assumpte "YOUNG STATISTICIAN SHOWCASE". El cos del correu haurà de contenir les dades de l'autor (nom afiliació i correu electrònic) i els següents adjunts:

Deberà triar una temàtica que pensa que correspon al seu treball. Pot consultar ací les temàtiques de la conferència.

  • Un resum llarg  (en format pdf). El resum ha de tenir una llargària màxima de quatre pàgines i estar redactat en anglès segons les instruccions que es donen a la plantilla preparada amb aquest fi (MS Word o LaTeX). Per evitar possibles biaixos en el procés de selecció dels treballs, en el resum no figurarà ni el nom ni la afiliació dels autors. El resum ha de contindré almenys una paraula clau.
  • Certificació que indiqui que es compleixen els requisits exposats en els criteris d'elegibilitat.

La correcta recepció del treball es confirmarà per correu electrònic. Si en un parell de dies no es rep aquesta confirmació, caldrà posar-se en contacte amb anabel.forte@uv.es.

 

TERMINI D'ENVIAMENT DE RESUMS:

La data límit d'enviament de resums per participar al premi serà el 18 de gener de 2019.

 

SELECCIÓ DELS FINALISTES

Els membres del Comitè Científic seleccionaran els finalistes en funció de la qualitat científica i originalitat del treball. La comunicació de la decisió del comitè científic es realitzarà abans del 25 de febrer de 2019.

Els joves que no hagin estat seleccionats com a finalistes podran, si així ho desitgen, enviar un resum mitjançant el procediment general.

NOTES IMPORTANTS:

  • NO s'ha de fer l'enviament de resums mitjançant la plataforma online ni enviar-lo al correu del congrés
  • Només es podrà enviar el resum mitjançant el procediment general un cop coneguda la decisió del comitè científic.
  • Cada investigador/a pot enviar un únic treball
  • Els treballs seleccionats seran publicats en el llibre de resums amb ISBN de la conferència que serà distribuït a tots els assistents.
  • La data límit d’inscripció per als finalistes serà el 12 de Març de 2019

 


(Veure requisits de jove investigador en les instruccions del Young Statistician Showcase).

Organitza, patrocina, col·labora