Participant
MARIBEL TERCEDOR
Universidad de Granada.
Activitats en les quals intervé:
Exposa The way we call realities or what’s in the different names of a concept
Dimecres 27 d'abril de 2016 15:00 a 15:30 Comunicación
Topic 1 Lingüística aplicada a la traducció: discurs, lèxic, terminologia, corpus

Organitzadors

          

ADEIT Fundació Universitat Empresa

Plaza Virgen de la Paz, 3 · E-46001 Valencia
Telèfon: +34 96 160 3000