Participant
Carmen Expósito Castro
Universidad de Córdoba.
Activitats en les quals intervé:
Exposa La competencia temática en traducción juridica francés-español: los órganos jurisdiccionales franceses
Dijous 28 d'abril de 2016 15:30 a 16:00 Comunicación
Topic 3 Investigació: el procés i el producte en la traducció especialitzada

Organitzadors

          

ADEIT Fundació Universitat Empresa

Plaza Virgen de la Paz, 3 · E-46001 Valencia
Telèfon: +34 96 160 3000