Participant
María Teresa Amido Lozano
Universität des Saarlandes.
Activitats en les quals intervé:
Exposa La traducción de las Referencias Culturales en el doblaje. El caso de Das Wunder von Bern.
Divendres 29 d'abril de 2016 10:00 a 10:30 Comunicación
Topic 3 Investigació: el procés i el producte en la traducció especialitzada

Organitzadors

          

ADEIT Fundació Universitat Empresa

Plaza Virgen de la Paz, 3 · E-46001 Valencia
Telèfon: +34 96 160 3000