Dates (Orientatives)

 

1. Recepció de resums de treballs (Comunicacions Orals, Comunicacions Pòster i Tallers):

De l’1 de setembre al 30 de novembre de 2019 15 de desembre 2019

 

2. Avaluació dels treballs pel Comitè Científic:

 

De l’1 de desembre de 2019 al 31 de gener de 2020

 

3. Comunicació d'acceptació dels treballs:

Fins al 15 de febrer de 2020

 

4. Enviament de treballs acceptats en la seva versió final revisada:

Del 18 de febrer 

 

5. Recepció dels treballs per a la revista Indagatio Didàctica (opcional):

Fins al 15 d’abril de 2020 17 maig 2020

 

Organitza, patrocina, col·labora