IMPORTANT: Es requereix estar inscrit amb la Tarifa General per a poder presentar els treballs. Aquesta inscripció dóna dret a més a disposar del llibre d'actes, de certificats, etc., i a participar en directe de totes les activitats com a taules redones, conferències i comunicacions; es requereix estar inscrit almenys un dels autors perquè la contribució puga ser presentada.  Estar inscrit amb la tarifa Reduïda no permet presentar un treball, poster o taller durant el seminari.

 

Per a assegurar/garantir el compliment en l'horari del programa, és molt recomanable que ens envien abans del 10 de novembre, a l'adreça secretariacts2020@gmail.com, la presentació en format PDF dels seus treballs, indicant en el nom de l'arxiu el cognom del primer autor (o dels dos primers, en cas de presentar diverses comunicacions), eix temàtic i tipus de contribució.

Els documents estaran a la disposició dels participants en la sessió corresponent.


1. Comunicacions orals: S'ha de preparar la presentació en format PowerPoint o similar i enviar a l'adreça indicada prèviament en format PDF. Es disposarà d'uns 8-10 minuts per a desenvolupar-la. En cada sessió hi haurà una persona que actuarà de moderadora i organitzarà els debats en acabar les exposicions.


2. Posters: Tal com s'informa en la web, el pòster ha de tindre orientació vertical i grandària DIN A-1 (és a dir 59,4x84,1cm), havent d'enviar-ho en format PDF a l'adreça indicada. Més endavant s'informarà de la distribució i el temps dedicat a la seua presentació, per part dels autors, en les sessions poster.


3. Tallers: 10-15 dies abans del començament del VII SIACTS, es comunicarà als participants la possibilitat d'inscriure's en alguns dels tallers. Una vegada tinguem els llistats, els farem arribar als responsables dels diferents tallers perquè es posen en contacte amb els participants inscrits per si requeriren enviar-los alguna indicació per a la seua realització o materials específics.

Coordinador del Encuentro: Jose R. Cantó: jose.canto@uv.es

Organització de coordinadors de sales: Olga Mayoral: olga.mayoral@uv.es

Coordinació General: Marta Talavera, Valentín Gavidia y Amparo Vilches

 

El pagament de la Inscripció inclou:

•   Accés a tot el programa científic

•   Documentació general

•   Actes del VII SIACTS

•   Certificats de participació i presentació de treballs (depenent de la tarifa) 

 

Cost de la Inscripció (en Euros)

 

MODALITAT

Fins 1 de novembre 2020

General

            90 €               

Reduida

20 €

 

ampliat el termini

Organitza, patrocina, col·labora