VII Seminari Iberoamericà CTS (VII SIACTS)

 

Del 19 al 21 de novembre de 2020 tindrà lloc a la Universitat de València (Espanya) el VII Seminari Iberoamericà CTS (VII SIACTS). Una nova i molt especial edició del Seminari, en celebrar-se el vintè aniversari des que, al juliol de l'any 2000, va tindre lloc el primer a la Universitat d’Aveiro (Portugal), realitzant-se, a partir d’aquell moment, cada dos anys.

Fins el 2008, els Seminaris es van denominar Ibèrics per implicar a Portugal i a Espanya en la seua organització i celebració, alternativament en tots dos països. Durant la seua quarta edició, el 2006, en el Seminari que es va desenvolupar en la Universitat de Màlaga, es va decidir que el V Seminari Ibèric, que es realitzaria en Aveiro el 2008, passaria a denominar-se I Seminari Iberoamericà CTS, donada la creixent i rellevant participació d'investigadors d'Amèrica Llatina. El II Seminari Iberoamericà, el 2010, va ser el primer que va tindre lloc a Amèrica Llatina, a la Universitat de Brasília (Brasil). El III SIACTS es va celebrar a Madrid (Espanya), el IV SIACTS a Bogotà (Colòmbia), el V a Aveiro (Portugal) i el més recent, el 2018, a Buenos Aires (Argentina).

Una fita important en l'evolució i organització dels Seminaris, així com del propi camp CTS, va tindre lloc amb la creació de l'Associació Iberoamericana CTS en Educació en Ciències (AIA-CTS http://aia-cts.web.ua.pt/?lang=es) i l'elecció dels seus Òrgans Socials el 2012. Des d'aquell moment, l'Associació va passar a ser coorganitzadora dels Seminaris conjuntament amb la institució amfitriona.

El VII Seminari CTS, a l’igual que les edicions precedents, es constitueix com a un lloc de trobada i debat acadèmic en el camp de les Interaccions Ciència, Tecnologia, i Societat en l'Educació en Ciències, centrant-se en el paper de la investigació i de la innovació com a forma de contribuir a una educació de qualitat, que promou una immersió en la cultura científica des de tots els seus àmbits.

Volem ressaltar el tema general triat en aquesta ocasió, Vint anys d'avanços i nous desafiaments en l'Educació CTS per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L'objectiu central és abordar, des de la investigació i la innovació, desafiaments urgents per a l'educació ciutadana i, per tant, per a l'Ensenyament de les Ciències. Es pretén per això, contribuir a impulsar la formació d'una ciutadania preparada i activa enfront dels greus problemes socioambientals interconnectats als quals ens enfrontem.

Les estretes vinculacions entre Ciència, Tecnologia, Societat i Ambient (CTSA) i l'Ensenyament de les Ciències han promogut una atenció constant a la problemàtica socioambiental en els Seminaris. Al llarg d'aquests 20 anys, tal com es pot observar en els temes seleccionats en les diferents edicions, destaquen les accions i l'atenció prestada a problemàtiques relacionades amb la Sostenibilitat, l'Educació Ambiental, l'Educació per a la Sostenibilitat, així com els dedicats a la Dècada de l'Educació per al Desenvolupament Sostenible (DEDS) instituïda per Nacions Unides per al període 2005-2014. Va ser precisament el 2004, al III Seminari d’Aveiro, on es va consensuar i es va impulsar un manifest de suport a la Dècada (Compromís per una Educació per a la Sostenibilitat) publicat en deu idiomes i incorporat amb una àmplia difusió en la web que l'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OEI) va dedicar específicament a l'impuls d'aquesta Dècada.

Els Seminaris han continuat implicant-se donant suport al denominat Programa d'Acció Global que dóna continuïtat a la DEDS i la consideració de l'educació com un dels grans ODS, aprovats per l'Assemblea General de Nacions Unides el 2015, juntament amb l'Agenda per a la seua posada en marxa en el període 2016-2030, per a orientar la transició a societats més justes i sostenibles. El document “Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible”, que s'articula a través de 17 Objectius (ODS) i 169 Metes per a ser posades en marxa en el període 2016-2030, estableix Objectius interrelacionats per a abordar una àmplia gamma de desafiaments socials, ambientals, educatius, econòmics, polítics i tecnocientífics. Avançar en la seua consecució requerirà profundes transformacions en les accions i comportament de la ciutadania, així com en el funcionament de les societats i les economies en les quals l'educació (i en particular l'educació científica) ha de jugar un important paper.

Aquesta edició del Seminari vol sumar-se una vegada més a aquest gran repte amb l'impuls dels ODS en l'Educació en Ciències, des de la perspectiva de les Interaccions CTSA, tenint en compte les nombroses contribucions i investigacions que han vingut fonamentant, des de fa anys, la urgència de fer possible la participació ciutadana en la recerca i posada en marxa de solucions per a la transició a societats sostenibles.

Esperem que aquesta trobada contribuïsca a l'impuls renovat de la investigació i innovació per a una Educació en Ciències de qualitat, alhora que resulte satisfactori l'intercanvi i les reflexions per a totes les persones assistents.   

 

 

Organitza, patrocina, col·labora