TALLERES PRECONGRESUALES

Acabamos de publiar dos talleres precongresuales, opcionales para las personas que acuden de manera presencial al congreso:

https://congresos.adeituv.es/congresopracticanarrativa20/paginas/pagina_573_16.es.html

Para más información sobre el método de pago e inscripciones, por favor envía un correo electrónico a: aetensec@gmail.com

El programa que a continuació us presentem és fruit de la voluntat del Comitè Organitzador de donar espai a les mirades múltiples en l'acompanyament i en l'abordatge social. Des de les nostres diferents realitats i contextos en l'experiència de les Pràctiques Narratives.

Tenint present aquest sentit d'unió i també sent conscients dels poders que han anat conformant els sabers, us proposem el present I Congrés Iberoamericà de Pràctica Narrativa, en format en línia i presencial per a poder donar abast al major nombre de participants. Pots veure la quota ací.

La idea d'embarcar-nos en aquest Congrés el lema del qual és Gresol Cultural: De- colonitzant les Pràctiques Narratives es sosté en la pròpia filosofia de la Pràctica Narrativa. Serà una oportunitat de poder oferir un gresol de mirades en l'abordatge de quatre temes centrals com són:

1.- Veus en la lluita pel Benestar: caminant cap a la Justícia Social

2.- Veus de les Comunitats: Pràctiques Narratives Col·lectives

3.- Veus per la Diversitat: Cultures, Gènere i relacions

4.- Veus per a la Diversitat Funcional: L'atenció de la diversitat funcional des de la Pràctica Narrativa

Un espai on reconnectar(nos), (re)conèixer i compartir la Pràctica Narrativa des del gresol cultural que ens conforma amb les seves similituds, particularitats, cosmovisions, escenaris. Per això s'ha configurat com un mapa de xarxes que, com la Vida i les relacions s'interrelacionen. Us proposem un viatge perquè connecteu segons els vostres interessos en la manera preferida professional de ser.

El viatge de co-descobriment que us proposem conté

  • Plenàries
  • Tallers.
  • Taules
  • Comunicacions i Pòsters
  • Activitats i accions culturals transversals narratives

Desitjaríem poder compartir aquest espai amb totes aquelles persones professionals de processos d'acompanyament (Treball Social, Psicologia, Medicina, Teràpia Ocupacional, Educació Social, Integració Social, Arteterapeutes), o persones i col·lectius interessades/ts en algun tema central o joves estudiants.

Esperem que siga un espai de col·laboració des de la Pràctica Narrativa en un procés intercultural i intergeneracional de transmissió de sabers, aprenentatges i mestissatge. Enriquint-nos així mútuament d'altres mirades i cosmovisions.

Allò decolonial no ens ve des del poder, es construeix transversalment des de baix, en un procés dinàmic. I afegiríem en relació amb, per aquest motiu hem considerat important que estiguen representades les persones i col·lectius dels quals en molts congressos professionals es parla, però s’hi troben absents.

I poder incorporar cosmovisions i sabers silenciades/ts o infrarepresentades/ts en el camí per altres maneres de viure. Fem una invitació especial a inscriure's en el Congrés a les persones que formen part dels col·lectius dels quals es parla en l'àmbit professional.

Aquesta invitació busca promoure en l'espai del congrés nous espais de co-construcció de relacions, xarxes i recollida d'altres discursos. I com no, gaudir-nos en el viatge.

Us esperem,

Comitè Organitzador

   

DATES IMPORTANTS:  

Recepció de Comunicacions​ i Pòsters: 

Fins al 30 de març de 2022

 

Comunicació d'acceptació de les Comunicacions​ i Pòsters presentas:

Fins al 15 d'abril de 2022  

 

VEURE TERMINIS I TARIFES D'INSCRIPCIONS

Data límit prompte pagament: 15/05/22

Data límit pagament tardà: 30/05/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Organitza, patrocina, col·labora