Enlace directo al entorno virtual del Seminario: click aquí.
(solo tendrán acceso las personas inscritas en el Seminario)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Després del VI Seminari celebrat el 2018 a la Universitat de Quilmes (Argentina), del 19 al 21 de novembre de 2020 tindrà lloc a la Universitat de València (Espanya) el VII Seminari Iberoamericà CTS (VII SIACTS). Es tracta d'una nova i molt especial edició del Seminari, ja que celebrem el vintè aniversari des que, al juliol de l'any 2000, va tindre lloc el primer a la Universitat d’Aveiro (Portugal).

Amb el tema general triat en aquesta ocasió, Vint anys d'avanços i nous desafiaments en l'Educació CTS per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), es pretén abordar reptes urgents per a l'Ensenyament de les Ciències, impulsant la formació d'una ciutadania preparada i activa enfront dels greus problemes socioambientals interconnectats als quals ens enfrontem.

Aquest objectiu es durà a terme a través del debat, de la reflexió i dels avanços de les propostes d'acció, a partir de les contribucions desenvolupades pels participants en els seus equips i projectes d'investigació. L'intercanvi científic afavorit per la proximitat de les llengües iberoamericanes constituirà un enriquiment del Seminari, establert per a impulsar una Educació en Ciències de qualitat, orientada cap a l'alfabetització científica crítica de l'alumnat.

 

Valencia, Atardecer, Puesta Del Sol, Paisajes, Cielos                 


Organitza, patrocina, col·labora