Participant
Melania Isabel Cabezas García
Universidad de Granada.
Activitats en les quals intervé:
Exposa Exploring the semantics of multi-word terms by means of paraphrases
Dijous 28 d'abril de 2016 13:00 a 13:30 Comunicación
Topic 1 Lingüística aplicada a la traducció: discurs, lèxic, terminologia, corpus

Organitzadors

          

ADEIT Fundació Universitat Empresa

Plaza Virgen de la Paz, 3 · E-46001 Valencia
Telèfon: +34 96 160 3000