Inscripció
 • 1
  Preu Reduït General
  Termini d'inscripció: Del 23-05-2017 fins a 22-09-2017
  Inscripció:
  30,00 €*
 • 2
  Preu Reduït -
  Termini d'inscripció: Del 23-05-2017 fins a 22-09-2017
  Estudiants/federats /GEPACV/ COLEFCAFD
  Inscripció:
  20,00 €*
 • 3
  Professorat EF GVA -
  Termini d'inscripció: Del 1-06-2017 fins a 22-09-2017


  AVÍS IMPORTANT:

  Els docents en actiu de la Comunitat Valenciana han de fer la inscripció a través de l'enllaç que consta a la pestanya "QUOTES D'INSCRIPCIÓ", situat sota el quadre on s'indiquen les diferents quotes.

  Aquest formulari és simplement una pre-inscripció (no és vàlida). Per formalitzar-la, haureu de fer-ho a través de l'enllaç abans esmentat.

  Hi ha 30 places disponibles
  Inscripció:
  Gratuït
Modificar la meva inscripció

Data límit de modificació: 16 d'octubre de 2017

Data límit de cancel.lació: 16 d'octubre de 2017
Total per retornar: 90,00 %

 

Política de cancel·lació

 

Cancel·lació per part de l'organització

ADEIT es reserva el dret a cancel·lar l'activitat si no s'aconsegueix el nombre mínim d'inscripcions, així com a canviar les dates de realització si fos necessari per causes alienes a la voluntat dels organitzadors.
En cas de cancel·lació de l'activitat, ADEIT retornarà íntegrament la quota d'inscripció, però no es farà responsable de cap despesa derivada de l'assistència, com la compra de bitllets de transport o les reserves d'allotjament.


Cancel·lació per part de l'assistent

Si l'assistent desitja cancel·lar la seua inscripció una vegada realitzada el pagament de la quota, haurà de realitzar abans de la data límit de cancel·lació que s'indica a la pàgina web i mitjançant l'apartat "Inscripció" amb el seu número de tiquet i el seu pin. En aquest cas, se li retornarà l'import, a excepció del 10%, que serà retingut en concepte de despeses administratives.
En cas de fer-ho després de la data límit de cancel·lació, no es realitzarà el reemborsament de l'import de la matrícula.
Si el participant no pot assistir a l'activitat, pot cedir la seva inscripció a una altra persona, sempre que ho comuniqui amb una antelació d'almenys 48 hores.

Si desitja fer canvis en la seva inscripció comenci per facilitar-nos el ticket i el seu número de Pin.

*
impostos indirectes inclosos

Organitza, colabora